درباره ما ...

شركت مهندسی توسعه طراحان انسان محور در سال 1391 بر اساس احساس نیاز به یك مرجع حقوقی جهت مجتمع سازی فعالیت های تخصصی گروهی از متخصصین ارگونومی، با مشاركت جمعی از متخصصین این رشته به منظور بسط و گسترش علم ارگونومی و ارائه خدمات تخصصی در این زمینه با شماره ثبت 431452 شكل گرفت، لذا فعالیت ها و توانمندی های متخصصین مذكور در قالب دپارتمان های نه گانه و به شرح ذیل قابل ارائه می باشد:

 

استقرار سیستم جامع ارگونومی

در نگرش نوین مدیریت، انسان هم به عنوان عامل کار و هم به عنوان خالق آن در نظر گرفته می شود. لذا می توان گفت در این نگرش انسان سالم دارای نقشی محوری بوده و از توانمندی های نامحدود فکری و عملی برخوردار می باشد. برمبنای چنین نگرشی انسان به واقع سرچشمه بهره وری است.

به همین دلیل سلامت و تندرستی وی به عنوان شرط لازم جهت نیل به بهره وری همواره مورد تاکید است. هر یک از این کارکنان به عنوان سرمایه های اصلی سازمان بوده که با صرف هزینه های زیاد به تخصص و تجربه مورد نظر دست یافته اند و جایگزین نمودن این سرمایه های انسانی کار دشواری است که نیازمند صرف هزینه و زمان بسیاری می باشد. این امر ضمن بالا بردن راندمان کاری از استهلاک نیروی کار جلوگیری نموده و ساعات کاری مفید این گروه های کاری متخصص را افزایش خواهد داد. به این منظور یکی از گام های موثر در حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شناسایی عوامل آسیب رسان به خصوص ریسک فاکتورهای ارگونومیک- به این پرسنل می باشد تا بتوان از بروز اختلالات اسکلتی عضلانی که یکی از مهمترین علل آسیب به سلامتی پرسنل و از کارافتادگی های پیش از موعد است جلوگیری نمود.

به این منظور، شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور با استقرار یک سیستم مدیریت می تواند این اطمینان را به سازمانها بدهد که ضمن استقرار یک مدل بین المللی در سازمان خود و بهره برداری از یک مدل خود ارزیابی، از مدیریت ریسکهای ارگونومی اطمینان حاصل نمایند.

از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح توسط شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • کاهش هزینه های مستقیم شامل خدمات پزشكی و غرامت های كاری
 • بهره وری و کارایی بیش تر نفرات با ایجاد دوره های منظم کار و استراحت
 • کاهش روزهای از دست رفته كاری
 • افزایش کیفیت کار به دلیل کاهش میزان خستگی کارکنان
 • کاهش ساعات كاری از دست رفته به واسطه کاهش آسیب های انسانی

 

مشاوره و نیازسنجی

اختلالات اسکلتی‌-عضلانیِ مرتبط با کار نظیر کمردرد، دردهای عضلانی و مفصلی و ... از مهم ترین عوامل از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه‌ها و آسیب‌های نیروی انسانی در دنیای مدرن و صنعتی امروز به شمار می رود.

از جمله دست آوردهای مهمی که با ارائه مشاوره ارگونومی توسط شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور می توان به دست آورد، موارد ذیل می باشد:

 • بکارگیری بهینه منابع انسانی به واسطه ی تامین و بهبود رضایت کارکنان
 • افزایش بهره وری و کارایی کارمندان
 • کاهش بیماری ها و غیبت های ناشی از کار
 • پیش گیری از بروز اشتباهات و حوادث در محیط کار
 • تغییر یا جایگزینی تجهیزات به منظور ارتقای بهره وری، شرایط کاری و کیفیت تولید
 • طراحی و تغییر متناسب روش های کاری شامل اتوماسیون و تخصیص وظیفه اپراتور و ماشین
 • ایجاد درک بهتر از تاثیر نوع کار روی جسم کارکنان و کارایی شغلی آن ها

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور به صورت تخصصی و عمومی برگزار می گردد. شرح دوره های آموزشی شرکت به صورت ذیل می باشد:

دوره های عمومی

این دوره ها مخصوص سطوح کارگری، کارمندی و مدیریتی است و در آن به مباحث کاربردی ارگونومی جهت گروه هدف پرداخته خواهد شد. در طول این دوره ها اشخاص ضمن آشنایی با مخاطرات ارگونومیکی شغل خود، نسبت به ایجاد اصلاحات و بهبود در شرایط ایستگاه های کاری مربوطه توانمند شده و قادر به ممیزی ارگونومیکی محدوده تحت کنترل خود خواهند بود.

دوره های تخصصی

دوره های تخصصی جهت، مهندسین رشته های ارگونومی، بهداشت حرفه ای، ایمنی و صنایع برگزار شده و طی آن ضمن آشنایی بیشتر این متخصصین با مباحث تخصصی حوزه ارگونومی، به ارائه روش های ارزیابی ارگونومی، راهکارهای فنی مهندسی بهسازی و ممیزی ارگونومیکی ایستگاه های کاری پرداخته می شود و مشاوره هایی در زمینه تهیه کنترل های فنی مهندسی، مدیریتی و فردی ایستگاه های کاری ارائه خواهد شد.

شایان ذكر است این شركت با پشتوانه نیروهای متخصص خود و انجام نیازسنجی های علمی، قابلیت تعریف و پیاده سازی دوره های مختلف ارگونومی را بر اساس نیاز سازمان یا صنعت شما دارا می باشد.

 

طراحی و مهندسی

علم ارگونومی برای طراحی و ساخت ابزار و سیستم های تولیدی از ساده تا پیچیده و بغرنج، حل مشکلات مربوط به تکنولوژی نوین، و حتی ابزار و وسائل زندگی روزمره، کاربرد دارد.

امروزه، از طراحی یک ابزار ساده نظیر انبردستی ساده (از نظر نوع جنس، مصالح بکار رفته، اندازة دسته، نوع و ترکیب پلاستیکی دسته آن و …) و یا یک خودکار (از نظر قطر، اندازه، رنگ و …) گرفته تا طراحی یک سیستم تولیدی کامل، از ارگونومی استفاده میشود. عمدتا زمینه هایی که شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور در آنها مطالعه و اقدام می کند، عبارتند از:

طراحی ابزار، وسائل، ماشین ها و تاسیسات به طرز صحیح و مطلوب، طراحی روش انجام کار با توجه به بهترین نحوه اجراء و متناسب با سیستم عضلانی و ساختمان فیزیکی بدن انسان و با هماهنگی روانی میان افراد و محیط کار و ابزار کار، وضعیت صحیح قرار گرفتن بدن و حرکات انسان حین انجام کار، ایجاد شرایط فیزیکی مناسب در محیط کار (با توجه به عواملی از قبیل: دما، رطوبت، جریان هوا، ارتعاشات، سروصدا، نور و روشنایی، گرد و غبار، تشعشعات و آلودگی های مختلف)

اقدامات كنترلی

نتایج حاصل از ارزیابی های ارگونومیک می تواند به عنوان ورودی برنامه ریزی و اجرای بسیاری از فعالیت ها و پژوهش ها مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است كه كلیه واحدهای سازمانی (عملیاتی، خدماتی، اداری و ...) به نوعی از نتایج ارزیابی ها استفاده خواهند نمود. در این راستا شركت مهندسی توسعه طراحان انسان محور خدمات خود را در زمینه های ذیل عرضه می دارد:

کنترل های فنی و مهندسی

عمده اقدامات کنترلی در این دسته شامل طراحی ایستگاه کاری با در نظر گرفتن ملاحظات ارگونومیکی و به کارگیری تجهیزات کمکی می باشد.

شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور با ارائه مشاوره های تخصصی به سازمان ها، ضمن تهیه و تأمین انواع وسایل کمکی، به استقرار این تجهیزات در سازمانها کمک نموده و آموزشهای لازم را نیز به ایشان ارائه می دهد.

همچنین کلیه خدمات مربوط به طراحی ایستگاه های کاری، زمانسنجی خطوط تولید، تطابق ایستگاه کاری با ابعاد آنتروپومتریکی و ایجاد محیط کاری متناسب با نیازمندیهای مشاغل توسط کارشناسان شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور قابل انجام می باشد.

کنترل های مدیریتی

کنترل های مدیریتی یا اداری از جمله راه حل های موقت و ارزان قیمتی است که در صورت بهره گیری از پشتوانه های علمی می تواند برای سازمان ها بسیار کاربردی و اجرایی باشد.

شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور با استفاده از نیروی متخصص خود اقدام به طراحی مدل های علمی و کاربردی این کنترل های مدیریتی نموده و با هدف اجرایی نمودن این کنترل ها شرایط کاری هر سازمان را در نظر گرفته و اقدام به متناسب سازی این کنترل ها با فعالیت های جاری شرکت می کند. از جمله راهکارهای مدیریتی که توسط شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور صورت می پذیرد؛ بالانس ارگونومیکی خطوط تولید، ارائه مدل چرخش شغلی (Job Rotation)، ارائه برنامه کار-استراحت، تنظیم ساعت کاری سازمان ها و بهینه سازی کار شیفتی (Shift Work) می باشد.

کنترل های فردی

از دیگر راه های کنترل ریسک های ارگونومیکی استفاده از کنترل های فردی است.

شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور با استفاده از دانش روز و با شناسایی وسایل و تجهیزات حفاظتی مناسب و متناسب با نیازمندی های ارگونومیکی مشاغل نسبت به تهیه این وسایل و ارائه آموزش های ضروری در استفاده از آنها اقدام می نماید. برخی از وسایلی که توسط این شرکت قابل تهیه و تأمین می باشد به شرح زیر است:

 • کمربندهای لیفتینگ
 • زانو بندهای ارگونومیک
 • دستکش های ضد ارتعاش
 • پشتی ارگونومیک صندلی
 • تشک های ارگونومیک صندلی و ...

 

خدمات تحت وب

با توجه به تغییر رویكرد جهانی و گسترش روزافزون خدمات آنلاین در محیط مجازی، شركت مهندسی توسعه طراحان انسان محور با بكارگیری متخصصین ارگونومی و رایانه توانایی ارائه خدمات ذیل را دارا می باشد:

 • طراحی نرم افزارهای ارگونومی بصورت آنلاین و آفلاین
 • طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای ارزیابی و پایش ارگونومی بصورت درون سازمانی (آنلاین و آفلاین)
 • تهیه نرم افزار بانك اطلاعات آنتروپومتری پرسنل جهت طراحی های آتی
 • مشاوره ارگونومی در طراحی سایت به منظور دسترسی های بهتر و كاربر پسند
 • خرید نرم افزارهای ارگونومی روز دنیا از شركت های خارجی همراه با شماره سریال اصل

 

شناسایی و ارزیابی ریسك

تاکنون ارزیابی های ارگونومیکی متعددی در صنایع و شرکت های مختلف انجام شده است؛ لیکن در اکثر موارد این کار به صورت موردی و برای ایستگاه های کاری خاص صورت پذیرفته است.

در حالیکه در شیوه سنجش و ارزیابی شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور، ایستگاه های کاری با توجه به شرایط کار از یکدیگر تفکیک شده و هر کدام با استفاده از روشی خاص ارزیابی خواهند شد. از دیگر موارد حائز اهمیت روش ارزیابی شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور، پژوهشی-کاربردی بودن آن است؛ به صورتیکه کار با تکیه بر متدهای علمی توسط متخصصین صنعتی-دانشگاهی به صورت گام به گام پیش رفته و خروجی کار به صورت عملی و کاربردی ارائه خواهد شد. لذا می توان گفت که نتایج حاصل از ارزیابی دارای قابلیت اطمینان بالا و قابل استناد علمی خواهند بود.

 

پروژه های پژوهشی

شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور با آشنایی نیازمندیهای سازمانها و شرکتها، موضوع عارضه یابی و شناسایی ریشه ای مشکلات و معضلات ارگونومیکی ایشان را با رویکردی علمی انجام و با ساختار پژوهشی به این مقوله می پردازد.

در این راستا شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور اقدام به تهیه پروپوزالهای علمی پژوهشی متناسب به نیازهای ارگونومیکی سازمانها و شرکتها نموده و ضمن مطالعه سوابق موضوع مورد پژوهش، پس از بررسی علمی، شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور موضوع نتایج مربوطه را با صنایع و سازمانهای مشابه مقایسه نموده و چالشهای ارگونومیکی ایشان را ریشه یابی نموده و نسبت به معرفی پیشنهادهای مناسب برای مشکلات شناسایی شده اقدام می نماید.

 

پاره ای از فعالیت های صورت گرفته:

 • همكاری و تعامل با انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران
 • همكاری با اساتید دانشگاهی حوزه ارگونومی در خصوص انجام طرح های پژوهشی – دانشگاهی
 • همكاری و مشاركت با شركت تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای "آترینا پایش صنعت"
 • همكاری با مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت كار
 • همكاری با مركز بهداشت غرب تهران
 • همكاری با دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
 • همكاری و مشاوره با چند شركت تأمین كننده مبلمان اداری و صنعتی
 • همكاری و مشاوره با چند شركت تأمین كننده وسایل حفاظت فردی ارگونومیك
 • همكاری و مشاوره با چند شركت تأمین كننده وسایل الكترونیكی و مكانیكی حوزه ارگونومی
 • همكاری و مشاوره با چندین كارگاه ساخت تجهیزات در حوزه ارگونومی
 • انتشار اولین نشریه تخصصی در حوزه ارگونومی با عنوان "طراحان انسان محور"
 • مشارکت در اجرای نخستین کنفرانس تخصصی ارگونومی در صنایع خودروسازی
 • عضویت در کار گروه ارگونومی در صنایع داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

سوابق آموزشی و تخصصی تیم آموزش

 • اصول ارگونومی و روش های ارزیابی و كنترل ریسك های ارگونومی - صنایع نظامی شهید ورامینی
 • ارزیابی ارگونومیك وضعیت بدن در حین كار بوسیله روش های OWAS ،RULA، REBA، QEC (دانشگاه علوم پزشکی ایران، البرز و گناباد)
 • ارگونومی ایستگاههای كار با كامپیوتر و پایانه های نمایش تصویری (VDT) صنایع نظامی شهید ورامینی
 • ملاحظات ارگونومیکی در انتخاب وسایل حفاظت فردی دانشگاه علوم پزشکی البرز

 

فهرست مقالات و پژوهش های تدوین شده مرتبط با حیطه کاری

 • کتاب و سی دی نرم افزاری روش های ارزیابی ارگونومی (رویکرد نرم افزاری) - انتشارات فن آوران – شابک – 9-46-2983-964-978 (مولف: مدیر عامل شرکت)
 • كتاب و سی دی نرم افزاری روش های حمل دستی بار (رویکرد نرم افزاری) – در دست چاپ (مولف: مدیر عامل شرکت)
 • اولین و تنها کتاب با عنوان ارگونومی در صنعت خودروسازی (مولف: رئیس هیئت مدیره شرکت)
 • ترجمه كتاب نكات بازبینی ارگونومی (سازمان ILO و IEA) - انتشارات فن آوران – شابک 9-039-319-600-978
 • ضرورت رعایت اصول ارگونومی در طراحی شهری مناسب – پنجمین جشنواره ملی و نخستین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
 • ارائه راهنمایی به منظور انتخاب روش مناسب ارزیابی خطای انسانی – هشتمین همایش سراسری ایمنی و بهداشت حرفه ای – دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • ارزیابی ارگونومیکی منبت کاران جنوب غرب تهران به روش REBA - اولین همایش کشوری - دانشجویی بهداشت حرفه ای دانشگاه ایران
 • بررسی ارگونومیکی انتقال رول پارچه (به روش OWAS) در یک شرکت پارچه بافی و طراحی یک وسیله مناسب - همایش کشوری ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت - دانشگاه شهید بهشتی
 • بررسی وضعیت ارگونومیکی پرسنل شاغل در یک شرکت تولیدی دستمال کاغذی - پنجمین همایش کشوری بهداشت حرفه ای اصفهان
 • شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک فاکتورهای ارگونومیك در ایستگاه های کاری شرکت پارس خودرو - نهمین کنفرانس آسیایی ارگونومی تایلند
 • بهینه سازی عملیات مونتاژ لاستیک با استفاده از مداخله ارگونومیک در شرکت پارس خودرو (روشQEC) - اولین کنفرانس بین المللی ارگونومی تهران
 • کاهش سطح ریسک در یک ایستگاه حمل بشکه با استفاده از مداخله ارگونومیک در شرکت پارس خودرو- اولین کنفرانس بین المللی ارگونومی تهران
 • بررسی میزان شیوع اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه (Post traumatic Stress Disorder) در پرسنل اورژانس یکی از بیمارستانهای تهران - نخستین کنفرانس بین المللی جایگاه HSE در سازمانها – اصفهان
 • بررسی وضعیت ارگونومیکی رانندگان اتوبوسهای 0457 سازمان اتوبوسرانی تهران به روش RULA و مقایسه آن با نتایج حاصل از پرسشنامه BODY MAP- چهارمین همایش کشوری بهداشت حرفه ای همدان
 • بررسی میزان رعایت استانداردهای ارگونومی شرکت رنو فرانسه در پروژه تندر 90 شرکت پارس خودرو - "ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع- تهران و سومین کنفرانس ملی HSE دانشگاه شریف"
 • چرخش شغلی (Job Rotation) مُسَکِنی تا انجام مداخلات ارگونومیکی در شرکت پارس خودرو - اولین کنفرانس بین المللی ارگونومی تهران

 

پروژه های صنعتی - اداری

 • ساخت تجهیزات تخصصی رشته ارگونومی (آنتروپومتر، کیت آنتروپومتری و ...) بر اساس استانداردهای بین المللی و وزرات بهداشت
 • همكاری در پروژه طراحی شناسنامه ارگونومی برای ایستگاه های كاری سواریسازی كارخانه ایران خودرو
 • همكاری در پروژه طراحی سامانه نرم افزاری ارزیابی ریسك فاكتورهای ارگونومی در بانك مسكن
 • تهیه نرم افزار فارسی چند رسانه ای ارگونومی (Ergonomics Pro)
 • انجام پروژه پژوهشی شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی ایستگاه های کاری پالایشگاه گاز سرخس
 • شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک فاکتورهای ارگونومیك در ایستگاه های کاری شرکت داروسازی جابرابن حیان
 • بهسازی ارگونومیکی ایستگاه های کاری شرکت زرین پلاستیک نیلگون
 • ارائه مشاوره های ارگونومیکی به چند شرکت صندلی سازی و مبلمان اداری
 • شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک فاکتورهای ارگونومیك در ایستگاه های کاری شرکت پارس خودرو