اقدامات كنترلی

نتایج حاصل از ارزیابی های ارگونومیک می تواند به عنوان ورودی برنامه ریزی و اجرای بسیاری از فعالیت ها و پژوهش ها مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است كه كلیه واحدهای سازمانی (عملیاتی، خدماتی، اداری و ...) به نوعی از نتایج ارزیابی ها استفاده خواهند نمود. در این راستا شركت مهندسی توسعه طراحان انسان محور خدمات خود را در زمینه های ذیل عرضه می دارد:

کنترل های فنی و مهندسی
عمده اقدامات کنترلی در این دسته شامل طراحی ایستگاه کاری با در نظر گرفتن ملاحظات ارگونومیکی و به کارگیری تجهیزات کمکی می باشد.
شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور با ارائه مشاوره های تخصصی به سازمان ها، ضمن تهیه و تأمین انواع وسایل کمکی، به استقرار این تجهیزات در سازمانها کمک نموده و آموزشهای لازم را نیز به ایشان ارائه می دهد.
همچنین کلیه خدمات مربوط به طراحی ایستگاه های کاری، زمانسنجی خطوط تولید، تطابق ایستگاه کاری با ابعاد آنتروپومتریکی و ایجاد محیط کاری متناسب با نیازمندیهای مشاغل توسط کارشناسان شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور قابل انجام می باشد.

کنترل های مدیریتی
کنترل های مدیریتی یا اداری از جمله راه حل های موقت و ارزان قیمتی است که در صورت بهره گیری از پشتوانه های علمی می تواند برای سازمان ها بسیار کاربردی و اجرایی باشد.
شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور با استفاده از نیروی متخصص خود اقدام به طراحی مدل های علمی و کاربردی این کنترل های مدیریتی نموده و با هدف اجرایی نمودن این کنترل ها شرایط کاری هر سازمان را در نظر گرفته و اقدام به متناسب سازی این کنترل ها با فعالیت های جاری شرکت می کند. از جمله راهکارهای مدیریتی که توسط شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور صورت می پذیرد؛ بالانس ارگونومیکی خطوط تولید، ارائه مدل چرخش شغلی (Job Rotation)، ارائه برنامه کار-استراحت، تنظیم ساعت کاری سازمان ها و بهینه سازی کار شیفتی (Shift Work) می باشد.

کنترل های فردی
از دیگر راه های کنترل ریسک های ارگونومیکی استفاده از کنترل های فردی است.
شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور با استفاده از دانش روز و با شناسایی وسایل و تجهیزات حفاظتی مناسب و متناسب با نیازمندی های ارگونومیکی مشاغل نسبت به تهیه این وسایل و ارائه آموزش های ضروری در استفاده از آنها اقدام می نماید. برخی از وسایلی که توسط این شرکت قابل تهیه و تأمین می باشد به شرح زیر است:
کمربندهای لیفتینگ
زانو بندهای ارگونومیک
دستکش های ضد ارتعاش
پشتی ارگونومیک صندلی
تشک های ارگونومیک صندلی
...