دپارتمان آموزش

اين دپارتمان انجام كليه فعاليت هاي آموزشي ذيل را در زمينه تخصصي ارگونومي بر عهده دارد:

- تهيه نرم افزارهاي آموزشي آفلاين و آنلاين
- تهيه پوسترهاي آموزشي
- تهيه سرفصل هاي آموزشي و جزوات مربوطه
- ترجمه و تدوين كتب و جزوات در زمينه ارگونومي
- برگزاري كنفرانس ها، همايش ها و نشست هاي تخصصي در زمينه ارگونومي در سراسر كشور
- برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي ارگونومي و ارائه مدرك معتبر علمي
يكي از فعاليت هاي اصلي شركت، فراهم نمودن بستري مناسب جهت مشاركت و همكاري متخصصين علم ارگونومي مي باشد، در اين خصوص شركت آماده همكاري در زمينه تدوين آيتم هاي فوق الذكر در قالب دانشگاهي و صنعتي مي باشد و پشتيباني مالي جهت اين امر را نيز فراهم مي آورد. لذا از كليه علاقه مندان دعوت به همكاري مي گردد.