دپارتمان طراحی و مهندسی

با عنایت پروردگار و همكاری نیروهای متخصص، این شركت توانایی طراحی و پیاده سازی ابزار، وسایل و تجهیزات ارگونومیك در محیط های كاری را دارا می باشد و نیز در زمینه طراحی محیط كاری نیز از مراحل طرح و ایده تا اجرا و راهبری آن صاحب نظر می باشد، لذا در ذیل به مواردی از این توانایی ها اشاره می گردد:

طراحی محیط های کاری
شركت مهندسی توسعه طراحان انسان محور خدمات خود را در زمینه طراحی محیط كاری از لحاظ فاكتورهای ارگونومیك، چیدمان، استفاده بهینه از منابع و فضاهای موجود و نیز كاهش اتلاف ها ارائه می دهد

طراحی و انتخاب ابزار ارگونومیکی
طراحی کارآمد ابزارها مستلزم بکارگیری توصیه های مختلف و بی شماری در زمینه مسائل علمی و فنی است. ارتباط بسیار نزدیک انسان و ابزاردستی، مستقیماً بر روی ایمنی و بهداشت شغلی اثر می گذارد. برای بهینه کردن این ارتباط می بایست از ارگونومی، آنتروپومتری و دیگر علوم مربوطه استفاده کرد. در بنا گذاشتن استانداردهای مربوط به بهینه سازی و طراحی ابزار دستی، اصول ارگونومیکی می بایستی مورد توجه قرار گیرد. شرکت توسعه طراحان انسان محور با دانش متخصصین و کارشناسان خود و با در نظر گرفتن نیازمندیهای مشاغل و ابزار، نسبت به طراحی ابزاردستی، نحوه درست کارکردن با ابزار دستی و چیدمان ابزار در محل کار متناسب با نیازمندیهای ارگونومیک مشاغل اقدام نماید.

استقرار سیستم مدیریت جامع ارگونومی (سری ISO های ارگونومیكی)
در نگرش نوین مدیریت، انسان هم به عنوان عامل کار و هم به عنوان خالق آن در نظر گرفته می شود. لذا می توان گفت در این نگرش انسان سالم دارای نقشی محوری بوده و از توانمندی های نامحدود فکری و عملی برخوردار می باشد. برمبنای چنین نگرشی انسان به واقع سرچشمه بهره وری است. به همین دلیل سلامت و تندرستی وی به عنوان شرط لازم جهت نیل به بهره وری همواره مورد تاکید است. هر یک از این کارکنان به عنوان سرمایه های اصلی سازمان بوده که با صرف هزینه های زیاد به تخصص و تجربه مورد نظر دست یافته اند و جایگزین نمودن این سرمایه های انسانی کار دشواری است که نیازمند صرف هزینه و زمان بسیاری می باشد. این امر ضمن بالا بردن راندمان کاری از استهلاک نیروی کار جلوگیری نموده و ساعات کاری مفید این گروه های کاری متخصص را افزایش خواهد داد. به این منظور یکی از گام های موثر در حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شناسایی عوامل آسیب رسان -به خصوص ریسک فاکتورهای ارگونومیک- به این پرسنل می باشد تا بتوان از بروز اختلالات اسکلتی عضلانی که یکی از مهمترین علل آسیب به سلامتی پرسنل و از کارافتادگی های پیش از موعد است جلوگیری نمود.
به این منظور، استقرار یک سیستم مدیریت می تواند این اطمینان را به سازمانها بدهد که ضمن استقرار یک مدل بین المللی در سازمان خود و بهره برداری از یک مدل خود ارزیابی، از مدیریت ریسکهای ارگونومی اطمینان حاصل نمایند.
از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح نیز که می تواند بر ضرورت اجرای آن صحه بگذارد، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- کاهش هزینه های مستقیم شامل خدمات پزشكی و غرامت های كاری
- بهره وری و کارایی بیش تر نفرات با ایجاد دوره های منظم کار و استراحت
- کاهش روزهای از دست رفته كاری
- افزایش کیفیت کار به دلیل کاهش میزان خستگی کارکنان
- کاهش ساعات كاری از دست رفته به واسطه کاهش آسیب های انسانی

طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات کمکی
نیروی متخصص شركت مهندسی توسعه طراحان انسان محور آمادگی لازم را در زمینه طراحی و ساخت انواع وسایل و تجهیزات كمكی در زمینه بهبود شرایط كاری از جمله منی پلیتورها، لیفترونیک ها، ربات ها و غیره دارا می باشد.

وسایل حفاظت فردی مرتبط با ریسکهای ارگونومیک
یكی از عمده ترین مشكلات پیش روی متخصصین امر ایمنی و بهداشت، عدم استفاده پرسنل و كاركنان از وسایل حفاظت فردی به منظور كنترل برخی شرایط كاری نا مناسب می باشد لذا این شركت اقدام به تهیه وسایل حفاظت فردی ارگونومیك و كارا با اخذ تائیدیه های لازم از مراجع ذی صلاح می نماید. برخی از این وسایل شامل موارد ذیل می باشد:

- کمربندهای لیفتینگ
- زانو بندهای ارگونومیک
- دستکشهای ضد ارتعاش
- گوشی های كنترل صدا
- عینك ها و شیلدهای كنترلی با قابلیت تطابق بالا
- پشتی ارگونومیک صندلی
- تشک های ارگونومیک صندلی
- ...