دپارتمان برنامه ریزی، توسعه و فناوری اطلاعات

دپارتمان حاضر با در اختیار داشتن نیروی متخصص، فعالیت های ذیل را به منظور پیشبرد اهداف شركت بر عهده دارد:

- تهیه و تدوین اهداف كوتاه مدت و بلند مدت در راستای خط مشی شركت
- طراحی و راهبری سایت و تالارهای گفتگوی تخصصی
- طراحی نرم افزارهای آفلاین و آنلاین و اپلیكیشین های تخصصی
- تعامل با صنایع، دانشگاه ها و مراكز سازمانی مختلف